Rosimm第2857期白色短袖衫美女居家沙发上无内灰丝裤袜半脱撩人诱惑50PROSI写真

Rosimm第2857期白色短袖衫美女居家沙发上无内灰丝裤袜半脱撩人诱惑50PROSI写真

西方曰飂风,兑气所生,一曰阊阖风。 阴盛则阳必衰,阳盛则阴必弱,不易之理也。

此病两眦与舌肿,小便不利者,心与小肠皆热也。余谓凡属少阳经病,皆可服此方,不必定要寒伤太阳之气逆于胸胁,不能外出者可服。

食不得入,未必尽皆是火;下不得出,未必尽皆是寒。 若阴虚所致,必潮热口干、脉细微、内觉热,逢亢阳更甚。

此方非独治此病,凡一切阳不化阴,阴气发腾之症,无不立应。诸家所论如是,余亦未历其境,难凭臆说。

余因立伏邪门,专论温热。总而言之,阴阳气机出入之道不明也,千古混淆,不得不急正之。

从《内经》也可,从仲景也可,余不敢以己见臆说为即是,姑存之,以与来者共商。其状初得之即失音,不过一二日即致不救。

Leave a Reply